Szkoła Podstawowa w Waszkowskiem istnieje od roku 1946. Do obwodu szkoły należały wówczas wioski: Jarocice, Nieczuj, Waszkowskie, kolonia Biadaczew, folwark Niechmirów. Po zakończonej II wojnie światowej ludność wsi wyremontowała jedną izbę w domu pana T. Florczaka, co stworzyło szansę kształcenia dzieci w lepszych warunkach.
 

Pierwszą nauczycielką była pani Maria Kowalczyk, która nauczała dzieci przez 5 lat. Zrezygnowała ona jednak z pracy z dziećmi. Jej miejsce zajął pan Józef Olejnik, jednak po kilku miesiącach i on odszedł. Być może przyczyniły się do tego trudne warunki w jakich musieli pracować. Począwszy od roku 1951r. dzięki staraniom pani Zofii Pawłowskiej stopień organizacyjny szkoły zmienia się. Wspólnie z nowo zatrudnionym nauczycielem, panem Kazimierzem Błaszczykiem, nauczają 60 uczniów w 6 oddziałach, a od roku szkolnego 1952/1953 realizują program szkoły siedmioklasowej.
 

Mimo trudnych czasów nauczyciele w roku 1957 zorganizowali pierwszą wycieczkę. Dzieci zwiedziły łódzki ogród zoologiczny, muzeum Miasta Łodzi, teatr kukiełek oraz lotnisko na Lublinku.
 

Przez wiele lat szkoła mieściła się w wynajętych budynkach a nauczyciele nie posiadali mieszkań. Dlatego też ludność zaczęła na własną rękę ubiegać się o budowę nowej placówki. W ramach czynu społecznego zakupiono plac pod budowę szkoły oraz materiały - cement, żwir. Dzięki podjętym staraniom i silnej woli ludności w marcu 1961 roku przystąpiono do budowy szkoły, w której oprócz sal lekcyjnych i pomieszczeń gospodarczych przewidziano mieszkania dla nauczycieli. Pomimo wielkich starań nowego budynku szkoły nie oddano do użytku w przewidzianym terminie. Powodem było zmniejszenie funduszu przez powiat, co zmusiło robotników do budowy mniejszego obiektu, bez mieszkań dla nauczycieli. Mimo, iż ciągle pojawiały się nowe przeszkody prace przy budowie trwały nadal. Robotnicy montowali okna, drzwi, tynkowali z zewnątrz mury.
 

Osoby zaangażowane w dzieło budowy szkoły (nauczyciele, rodzice, dzieci) w maju 1962 r. doczekały się odbioru technicznego budynku.
Uroczyste oddanie placówki odbyło się 1 maja, w Dniu Święta Pracy, na które zaproszono wielu gości. Po programie artystycznym przygotowanym przez uczniów i nauczycieli, dokonano uroczystego przecięcia wstęgi. Wszyscy odetchnęli z ulgą.
 

Rok szkolny 1962/1963 rozpoczął się już w nowo wybudowanym obiekcie, w którym pracę kierownika podjął pan Tadeusz Malczenko. Od tego roku w 7 oddziałach, pracę rozpoczęło czterech nauczycieli: Tadeusz Malczenko, Zofia Pawłowska, J. Kowalczyk i J. Skowron.

 

...

 
Copyright by Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Waszkowskiem