Zespół Szkół w Waszkowskiem prowadzony jest przez Urząd Gminy Burzenin. Zespół obejmujący Publiczne Przedszkole i Szkołę Podstawową, mieści się w wyremontowanym budynku. Korzystna i bezpieczna lokalizacja, w niewielkim oddaleniu od drogi do Burzenina, zapewnia dobre warunki nauki, zabawy i opieki. Dzieci uczęszczające do grup przedszkolnych oraz uczniowie korzystają z przestronnych, widnych sal lekcyjnych, sali komputerowej, audiowizualnej i sali gimnastycznej. Dzieci i uczniowie mogą też korzystać z ogromnego placu zabaw i boiska szkolnego.

 

 

W dniu 20.09.2019r., piątek,  zajęcia w Zespole

będą skrócone z 45 minut do 35 minut.

Uczniowie klas I - III odjadą o godzinie 12.45,

natomiast uczniowie klas IV - VIII odjadą o godzinie 14.05.

Rodzice odbierający uczniów osobiście, proszeni są

o odebranie dziecka przed odjazdem autobusu.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright by Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Waszkowskiem