JOLANTA LECHOWICZ

 
 

 

 

Małgorzata Sujka - wychowanie przedszkolne

Agnieszka Tyszkiewicz - wychowanie przedszkolne

Agnieszka Pawlak - wychowanie przedszkolne
Dorota Wysota - wychowanie przedszkolne

 
 

 

Jolanta Lechowicz - edukacja wczesnoszkolna
Jolanta Wrocińska - edukacja wczesnoszkolna
Joanna Głuch - edukacja wczesnoszkolna
Elżbieta Bełtowska - edukacja wczesnoszkolna
 

 

Agnieszka Czekalik - język polski, geografia

Alina Ludwicka – Strzelec - język polski, biblioteka
Lucyna Wrocińska - historia, wychowanie fizyczne
Krzysztof Bałon - matematyka

Dorota Walczak - przyroda

Anna Majda - biologia, chemia

Urszula Dzikowicz - fizyka

Teresa Skowrońska - informatyka, zajęcia komputerowe

Jolanta Stefaniak - wychowanie do życia w rodzinie

Anna Rąkowska - wiedza o społeczeństwie

Tomasz Pawlak - edukacja dla bezpieczeństwa

Sabina Lubańska - technika, wychowanie fizyczne
Jolanta Wrocińska - plastyka

Agnieszka Gawrońska - język angielski
Emil Gutkowski - język angielski

Łukasz Grzesiak - język angielski

Monika Kaczmarek - język niemiecki

Tomasz Sterna - muzyka, religia

Aleksandra Gałka - gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna

Lidia Sujka - doradztwo zawodowe

Anna Stanisławska - świetlica, zajęcia indywidualne

 
 

 

Małgorzata Sujka - grupa 3 - i 4 – latków

Agnieszka Pawlak - grupa 5 - 6 – latków
Dorota Wysota - grupa 5 - 6 – latków

 
 

 

Jolanta Wrocińska - klasa I

Joanna Głuch - klasa II
Elżbieta Bełtowska - klasa III

 

Alina Ludwicka - Strzelec - klasa IVA

Agnieszka Czekalik - klasa IVB

Lucyna Wrocińska - klasa V

Tomasz Sterna - klasa VI

Sabina Lubańska - klasa VII
Krzysztof Bałon - klasa VIII

...

 
Copyright by Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Waszkowskiem