Zespół Szkół w Waszkowskiem i Zespół Szkół w Burzeninie uczestniczyły w innowacyjnym programie wspierającym edukację dzieci pod nazwą „Mali Odkrywcy II”. Przedsięwzięcie było realizowane w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 przy współpracy Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego oraz Healthcare firmy SIEMENS Sp. z o.o.
 

Podstawowym celem programu „Mali Odkrywcy” była zmiana tradycyjnych relacji między uczniem, a nauczycielem poprzez wspólną pracę metodą projektów badawczych.
 

Podejście projektowe uczyło dzieci logicznego myślenia, stawiania pytań, zdobywania wiedzy poprzez eksperymentowanie, wyciągania wniosków. Projekty badawcze to metoda pracy pedagogicznej, która zakłada, że proces zdobywania wiedzy przez małe dzieci jest procesem naturalnym, spontanicznym i samodzielnym. Rolą nauczyciela nie jest nauczanie, ale koordynowanie pracy dzieci, organizowanie przestrzeni badawczej tak, aby samodzielnie zdobywały wiedzę.
 

Program miał również przyczynić się do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci wiejskich, podnieść umiejętności pedagogów i instruktorów w zakresie wprowadzania nowych metod pracy, pozwalających na rozwijanie potencjału społecznego i intelektualnego dzieci, ale także na podnoszeniu świadomości rodziców i środowiska lokalnego na temat znaczenia wspierania rozwoju dzieci.

 

W naszym Zespole realizowano następujące projekty:

 
 

Zakończeniem II edycji projektu „Mali Odkrywcy II” był udział w debacie pt; „Polak Mały w przedszkolu i żłobku. Dostępność opieki - jakość edukacji”, która odbyła się 27 lutego 2013r. w Warszawie , w Pałacu Prezydenckim.
 

W sali kolumnowej Pałacu Prezydenckiego wystąpili między innymi: pan Prezydent Bronisław Komorowski, prof. Teresa Vasconcelos z Portugali, pani Teresa Ogrodzieńska z Fundacji Rozwoju dzieci im. J.A. Komeńskiego oraz zaproszeni goście.

 
Naszą szkołę i gminę Burzenin reprezentowali: pan Jarosław Janiak (Wójt) oraz nauczycielki, pani Joanna Głuch i pani Agnieszka Tyszkiewicz.
 

...

 
Copyright by Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Waszkowskiem