23 kwietnia 2012 roku odbył się w Zespole Szkół w Waszkowskiem Szkolny Dzień Ziemi. W uroczystości uczestniczyli uczniowie przedszkoli i szkół podstawowych z Burzenina, Kwaskowa, Ochel, Rychłocic, Widawy, Stolca, Brzykowa i Waszkowskiego.

 
 

Zaprezentowano wystawę prac plastycznych, literackich oraz przeprowadzono finały międzyszkolnych konkursów:
• wiedzy ekologicznej „Świat wokół nas”
• plastycznego „Przyroda i ja”
• poetyckiego „Moja fraszka ekologiczna”
 

Każda klasa zaprezentowała teatralną scenkę ekologiczną o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. Najlepsza okazała się scenka klasy 5.

 
NATURA 2000
 

W czasie trwania Dnia Ziemi zaprezentowano prezentacje multimedialne, filmiki nt. programu utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody - Natura 2000. Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów.

Prezentacje wykonali uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Waszkowskiem.

 
Uczestniczące w konkursach szkoły walczyły o tytuł
„Super EKO-szkoła”.
 
 
Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki a zwycięzcy nagrody rzeczowe.
 
 
 
 
 

 

...

 
Copyright by Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Waszkowskiem