W Zespole Szkół w Waszkowskiem w roku szkolnym 2012/2013 realizowano program edukacji przyrodniczej i ekologicznej
"PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU".
 

 

Program realizowany był poprzez poniższe zadania:

- zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne poszerzające tematykę różnorodności budowy komórki roślin i zwierząt z wykorzystaniem mikroskopów oraz Parków Narodowych w Polsce,
- szkolny konkurs: „Najpiękniejsze Parki Narodowe” (wg regulaminu);
 

 
22 kwietnia 2013r.
Szkolny Dzień Ziemi

 

7 maja 2013r.
Wycieczka do Parku Dendrologicznego w Gołuchowie
zwiedzanie parku, hodowli żubrów i danieli w Gołuchowie - wycieczka

 

8 maja 2013r.
"Wehikuł czasu" - wycieczka do planetarium w Toruniu

 

3 czerwca 2013r.
Szkolny Dzień Ochrony Środowiska
IV ekologiczny rajd rowerowy - wycieczka rowerowa w oparciu o szkolną rowerową ścieżkę edukacyjną - rajd przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, rodziców i mieszkańców gminy
 

6 czerwca 2013r.
Wycieczka rowerowa do rezerwatu przyrody „Korzeń” i "Winnica"
w Parku Krajobrazowym Międzyrzecza Warty i Widawki

 

11 czerwca 2013r.
Wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego
Zwiedzenie Maczugę Herkulesa i Jaskinie Nietoperzową,
a także roślinność i układ skał na terenie Ojcowskiego Parku
 

 

 
 Poniżej AniGif przygotowany przez uczniów klasy V
z fotografiami z zajęć przyrody, na których wykorzystano
atlasy przyrodnicze i mikroskopy zakupione
w ramach realizacji projektu.
 
 

...

 
Copyright by Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Waszkowskiem