prowadzony jest przez Urząd Gminy Burzenin. W skład Zespołu wchodzą Publiczne Przedszkole i Szkoła Podstawowa. Przedszkole i szkoła mieszczą się w przebudowanym w 2004 roku budynku. Baza szkoły składa się z 10 sal dydaktycznych, biblioteki, sali gimnastycznej, pracowni komputerowej, świetlicy, stołówki oraz gabinetu pedagoga szkolnego i logopedy. Obszerny plac szkolny jest zagospodarowany, ogrodzony i bezpieczny dla uczniów. Znajduje się na nim boisko do gry w piłkę, plac zabaw, tor przeszkód, oraz stanowiska roślin wraz z opisem, którymi opiekują się uczniowie.

 
 

Biblioteka czynna jest codziennie w godzinach pracy Zespołu.

To szkolne centrum informacji, daje możliwość samokształcenia i rozwijania zainteresowań. W połączeniu z bogatym księgozbiorem i internetowym centrum informacji multimedialnej jest nieocenioną składnicą wiedzy.

 

Księgozbiór biblioteki jest bogaty. Na zniszczonych półkach znajduje się około 10 tysięcy książek. Są to lektury, dla klas 1 – 6, książki przygodowe, opowiadania, powieści, książki popularnonaukowe oraz księgozbiór dla nauczycieli. Mamy także bogaty księgozbiór podręczny z nowymi wydaniami słowników i encyklopedii.

 

W bibliotece naszej znajdują się także następujące czasopisma:

„Świerszczyk”,

„Młody Technik”,

„Eko Świat,

„Szkolne Wieści”,

„Głos Nauczycielski”,

 

programy multimedialne:

„Słownik Języka Polskiego”,

„Atlas Ptaków”,

 

kasety VHS:

zestaw kaset ekologicznych – „Świat Zwierząt”

 

oraz zestaw kaset z programami edukacyjnymi.

 

We wrześniu 2002 roku został stworzony Aktyw Biblioteczny. Na początku było bardzo dużo chętnych osób, obecnie zostali najsumienniejsi udziałowcy. Posiadają oni identyfikatory na których napisane jest do jakiej sekcji należą.

Są trzy sekcje:

 - wypożyczania książek,

 - napraw książek,

 - porządkowania.      

 

Uczniowie Ci zainteresowani są pracami jakie wykonuje się w bibliotece. Bardzo chętnie pomagają przy wypożyczaniu, porządkowaniu jak i przy zabezpieczaniu książek okładkami. Próbują także swoich sił w procedurze wpisywania książek do księgi inwentarzowej. Aktyw działa na bieżąco.

 

10 grudnia 2007 roku, zainstalowano cztery stanowiska komputerowe i urządzenie wielofunkcyjne w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej. To po nowoczesnej pracowni komputerowej, drugie miejsce w którym uczniowie mogą korzystać z zasobów Internetu, przeszukiwać multimedialne zbiory PWN, bibliotek i edukacyjnych portali internetowych. Mogą bez problemu wydrukować potrzebne materiały, zrobić ksero.

 

 

W roku 1999 podczas zebrania mieszkańców wiosek ościennych i wsi Waszkowskie podjęto inicjatywę budowy sali gimnastycznej dla uczniów naszej szkoły. Było to przedsięwzięcie trudne w realizacji, bowiem aby zbudować budynek potrzebne są materiały.

 
 

Osoby zaangażowane w prace przy budowie pozyskały sponsorów, którzy chętnie i dobrowolnie dokładali cegiełkę do przyszłej sali. Do pracy przystąpili społecznie mieszkańcy wsi Waszkowskie. Własnymi rękoma przygotowali cegły, które później samodzielnie wypalili.

 
 
 
 

Kiedy cegły były gotowe, wylano fundamenty i po woli zaczęto budować przyszły obiekt. Gdy wszystkie prace budowlane zostały zakończone, przystąpiono do wykańczania sali, klas, sanitariatów. Prace trwały do czerwca 2004, kiedy to w dziewiętnastym dniu tego miesiąca uroczyście oddano salę i łącznik oświatowy do użytku uczniom, nauczycielom i miejscowej ludności.

 

W dniu 27 lutego 2006 roku otrzymaliśmy akces "Szkoły promującej zdrowie". Dołączyliśmy zatem do grona niewielu szkół, w których duży nacisk kładzie się na wychowywanie dzieci w duchu sportu i zdrowej rywalizacji.

 

W dniu 14 stycznia 1999 roku (rok szk. 1998/1999) odbyło się otwarcie pracowni komputerowej. Uczniowie naszej szkoły otrzymali dostęp do programów multimedialnych, prezentacji, gier edukacyjnych i wielu innych programów dydaktycznych.

 

Lekcje informatyki, zajęcia w pracowni komputerowej cieszyły się wielkim powodzeniem. Uczniowie z zapałem chłonęli wiedzę jaką przekazywali im nauczyciele.

 

W roku 2007, w lipcu otrzymaliśmy sprzęt komputerowy w ramach "Pracownie komputerowe dla szkół - Edycja 2006". Pracownia została zatem bardzo odświeżona i wyposażona w bardzo nowoczesny sprzęt komputerowy, drukarkę laserową i skaner. Ponadto otrzymaliśmy projektor multimedialny i komputer przenośny. Bardzo wzbogaciło to lekcje w naszej szkole. Oprócz sprzętu w szkole została wykonana instalacja sieci komputerowej, dzięki której z sieci Internet można korzystać poza pracownią komputerową.

 

 

Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 730 - 1500.

 

W świetlicy szkolnej można:

- aktywnie spędzić czas czekając na rozpoczęcie zajęć lekcyjnych

- aktywnie spędzić czas oczekując na kurs autobusu

- poprosić nauczyciela o pomoc w odrabianiu pracy domowej

- rozwijać swoje zainteresowania, zamiłowania

- samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności

- nawiązywać kontakty z rówieśnikami

- korzystać ze zbioru książek, czasopism i gier planszowych.

 

Uczniowie grup przedszkolnych i klas młodszych mogą korzystać z bogatej bazy gier planszowych, stolikowych, różnego rodzaju klocków, puzzli.

 

Do dyspozycji dzieci są również gry telewizyjne, stanowisko wyposażone w komputer stacjonarny oraz telewizor z odtwarzaczem DVD i VHS. Bogata biblioteczka bajek, programów edukacyjnych pozwala wzbogacić zajęcia i umila czas przebywających na świetlicy.

 

 

Stołówka wydaje posiłki od poniedziałku do piątku

 w godzinach 1045-1220.

 
 

...

 
Copyright by Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Waszkowskiem