25.10.2019


Uroczystość pasowania na ucznia szkoły